Intakegesprekken

Aan de behandeling gaat altijd een intake vooraf. De intake bij de FortaGroep bestaat uit twee gesprekken met een psycholoog en zo nodig een psychiater. Bij de intake wordt gebruik gemaakt van een gestructureerd interview met vragen over u en uw klachten. Ook wordt u gevraagd om een aantal vragenlijsten in te vullen over uw klachten.

Diagnose

Op basis van de intake wordt een diagnose gesteld. Vanuit de diagnose worden de beste behandelmogelijkheden met u besproken.

Behandelplan

Samen met u wordt er een behandelplan opgesteld. Hierin staat de diagnose en in het kort wat de behandeling in gaat houden.

Cognitieve therapie en gedragstherapie zijn een sterke therapeutische combinatie. Vaak al na één behandeling leert u anders tegen uw problemen aankijken en er beter mee om gaan.

De face-to-face behandelsessies op een van onze locaties worden aangevuld met e-health programma’s van het onlineplatform Therapieland. Dit zijn programma’s die via internet worden aangeboden als ondersteuning van de behandeling.

Uitgebreid onderzoek

Wanneer dat nodig is, bieden wij een uitgebreid persoonlijkheids-, intelligentie- of neuropsychologisch onderzoek. Deze onderzoeken geven extra inzicht ter ondersteuning van de behandeling. Er is een psychiater beschikbaar voor ondersteunende medicamenteuze therapie.