Cognitieve Gedragstherapie

Wat is cognitieve gedragstherapie?

Cognitieve gedragstherapie is een samensmelting van twee stromingen binnen de psychologie: de cognitieve therapie en de gedragstherapie.

Ons denken

Bij de cognitieve therapie staat de invloed die ons denken uitoefent op ons leven centraal. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn leven vanuit een negatief standpunt bekijkt wordt gemakkelijk somber, angstig, gespannen of geïrriteerd. Tijdens de cognitieve therapie wordt onderzocht of deze negatieve manier van denken kan worden aangepast of omgebogen naar een meer positieve en helpende manier van denken.

Ons gedrag

De gedragstherapie focust op het gedrag van mensen. Hoe je iets doet is immers van grote invloed op hoe je je voelt. Wie uit angst bepaalde dingen uit de weg gaat, versterkt de angst in plaats van deze te verminderen. Wie zijn mening niet goed naar voren kan brengen wordt eerder onzeker of juist geïrriteerd. Wie niet heeft geleerd hoe hij zich moet beheersen wordt gemakkelijk slachtoffer van zijn eigen impulsiviteit. De gedragstherapie brengt problematisch gedrag en de situaties waarbij dit optreedt in kaart. De therapeut helpt om met een ander gedragspatroon te reageren op deze situaties.

Werkwijze

Het onderzoek naar negatieve gedachten en het zoeken naar een meer positieve basishouding is een gezamenlijk proces van cliënt en therapeut. Hetzelfde geldt voor het in kaart brengen van problematisch gedrag en het bedenken en oefenen van ander gedrag. Tijdens de behandeling wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van huiswerkopdrachten en e-health programma’s om een nieuwe manier van denken en handelen in de praktijk te trainen.

Cognitieve therapie en gedragstherapie blijken een sterke therapeutische combinatie. Vaak al na één behandeling leert u anders tegen uw problemen aankijken en er beter mee om gaan.

De face-to-face behandelsessies op locatie worden aangevuld met e-health programma’s van het onlineplatform Therapieland die u thuis in uw eigen tempo kunt doorlopen. Uw behandelaar begeleidt u bij de opdrachten in Therapieland en geeft feedback .

Meer informatie

Voor meer informatie over cognitieve gedragstherapie zie http://www.vgct.nl.

Op www.fortagroep.nl/mijn-dossier is meer informatie te vinden over Therapieland.

Andere vormen van therapie

Ook bieden wij andere vormen van therapie aan. Hieronder vindt u een overzicht van deze vormen van therapie. Onze werkwijze toetsen we voortdurend aan de meest recente inzichten in het vakgebied.