Tevredenheid

Uw tevredenheid is de belangrijkste graadmeter voor de kwaliteit van onze dienstverlening. Wij meten de cliënttevredenheid middels de Consumer Quality Index, ofwel de CQI-vragenlijst, die aan het einde van elke behandeling digitaal wordt klaargezet. 

In 2018 vulden ruim 1650 cliënten onze CQI-vragenlijst in, met onderstaand resultaat. Wij zien rapportcijfers van 8,4 (BGGZ) en 8,5 (SGGZ) als een groot teken van waardering voor de inspanningen die wij leveren om kwalitatief hoogstaande zorg te leveren.  

 

HKZ

De FortaGroep is HKZ gecertificeerd. Het HKZ keurmerk laat zien dat de FortaGroep voldoet aan de kwaliteitseisen die worden gesteld door cliënten, de overheid, de GGZ sector en de zorgverzekeraars. Dit is vastgesteld door een onafhankelijke certificatie-instelling. Het keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit. Een gecertificeerde instelling heeft het werk zodanig georganiseerd dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te leveren. Het perspectief van de cliënt is daarbij altijd het uitgangspunt.

Het HKZ Keurmerk betekent dat een organisatie:

  • De klant centraal stelt
  • De zaken intern goed op orde heeft
  • Betrouwbare resultaten presenteert
  • Voortdurend werkt aan optimalisering van de zorg- en dienstverlening

Kwaliteitsstatuut

De FortaGroep bezit tevens een goedgekeurd Kwaliteitsstatuut GGZ. Om deze in te zien, klikt u hier.